Home

INTEGRATED

BUSINESS CENTER

Romana English Cestina

PROGRAM FINANȚARE UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiectul “Conectarea la Internet și implementarea de soluții TIC
la SC Integrated Business Center SRL“

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


SC INTEGRATED BUSINESS CENTER SRL, cu sediul în Timișoara, Piața Plevnei, nr. 7, apt. 1, Cod 300915, Județul Timiș derulează, începând cu data de 19.09.2013, proiectul “Conectarea la Internet și implementarea de soluții TIC la SC Integrated Business Center SRL“, co-finanţat prin Fondul European de  Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu  Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 42.022,49 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 28.858,10 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Timișoara pe o durată de șase luni.

Obiectivul proiectului este acela de creștere a competivității economice prin conectarea la internet și achiziționarea de echipamente și programe TIC.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact Ștefan Moțec
Funcţie: Administrator
Tel. 0726121219 Fax: 0356179039, e-mail: stefan.motec@avocatmotec.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

* Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

GUVERNUL ROMÂNIEI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale

2007-2013

Home

ARHIVA ELECTRONICĂ DE

GARANȚII REALE MOBILIARE

MOȚEC ȘTEFAN

CABINET DE AVOCAT

societate profesională de avocatură

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale

2007-2013